Franklin vs Dragons 4-25-21 EdinburghWhiteland 8U vs Franklin 6-19-21Whiteland 8U vs Vincennes 6-19-21Whiteland Wrens 5-29-21